2015-07-08

Försäkringsskydd för dig som reser till Grekland

Du har inte möjlighet att få ersättning från din reseförsäkring om du vill avbeställa din resa till Grekland på grund av det ekonomiska läget. För att du ska kunna få ersättning från din reseförsäkring krävs det att du drabbas av en skada som omfattas av försäkringsskyddet.

Reseförsäkringen kan exempelvis ge ersättning för vårdkostnader vid akut sjukdom eller olycksfall och stöld av medförd egendom. Du kan läsa mer om försäkringsskyddet här.

Om du har med dig mycket kontanter så kan du riskera att inte få ersättning för hela summan om du blir bestulen. Det finns maxbelopp i försäkringarna som varierar mellan 3 000 – 8 000 kronor oavsett hur mycket kontanter du förlorar.

Läs mer i vår Checklista på resa.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå