2017-03-06

Försäkringar i ett dödsbo

Det finns inget centralt register över enskilda personers försäkringar. Däremot är försäkringsbolagen skyldiga att kontrollera om deras kunder har avlidit och meddela de efterlevande att personen varit försäkrad i bolaget.

Konsumenternas Försäkringsbyrå får en hel del frågor om hur man vet om en avliden person har haft några försäkringar. Därför har vi skrivit en ny informationssida på konsumenternas.se som besvarar några av de vanligaste frågorna.

- Vi ger tips på hur du själv kan undersöka vilka försäkringar som finns, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi länkar också till annan praktisk och juridisk information om dödsbon, som Konsumenternas Bank- och finansbyrås sidor om kontakter med banken i ett dödsbo och till Efterlevandeguiden, som är en webbplats och ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Här kan du läsa mer om Försäkringar i ett dödsbo.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå