2014-08-05

Försäkring vid skogsbrand

För att du ska kunna få ersättning för egendom som skadats av en skogsbrand måste den vara vara försäkrad genom en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Vanlig tomtmark omfattas av din villaförsäkring medan däremot skogsfastigheter måste vara försäkrade separat.

Som regel får du ersättning för både lösöre och byggnader som skadats av branden, under förutsättning att de är försäkrade. Om din bostad inte kan användas på grund av skador kan du dessutom få ersättning för merkostnader för logi under tiden du inte kan bo hemma. Du som har blivit uppmanad av myndigheterna att evakuera har också rätt till ersättning för merkostnader för logi. Om din egendom inte har skadats bör du dock kontrollera med ditt försäkringsbolag om du får ersättning för merkostnader för logi.

Åldersavdrag och självrisk

Du får själv står för självrisken i försäkringen. Från ersättningen görs också avdrag för ålder som varierar med dels vilken typ av egendom det är, dels med hur gammal den är. Åldersavdrag har som regel ett tak, som varierar mellan försäkringarna: 75 000 kr - 105 000 kr.

Personskador kan ersättas genom en olycksfallsförsäkring. Skador på din bil ersätts via bilens halv- eller helförsäkring.

För mer information om vad som gäller kontakta ditt försäkringsbolag.

Läs mer om Brand i villa

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå