2020-09-01

Försäkring för dig som ska studera utomlands i höst

Du behöver en särskild studieförsäkring om du ska studera utomlands. Några försäkringsbolag erbjuder studieförsäkring till alla länder medan andra bolag är mer restriktiva när UD fortfarande avråder från resor till många länder.

När du ska studera utomlands gäller inte din hemförsäkring. Du behöver en separat studieförsäkring. Den kan bland annat ge ersättning för vårdkostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka. Du kan också för hjälp med hemtransport om du till exempel behöver åka ambulansflyg.

- Om man trots den osäkerhet som ännu råder i världen ändå vill studera utomlands är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd innan man reser i väg. Du reser nu mer på egen risk. Läget i landet kan förändras snabbt. Det kan till exempel vara svårare att få tillgång till vård om sjukvården i landet blir hårt belastad, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Se till att teckna en studieförsäkring i god tid före avresan. När du har lämnat Sverige är det svårt att i efterhand teckna en försäkring. Och om du väljer att stanna kvar utomlands längre än planerat ska du se till att också förlänga din reseförsäkring innan den löper ut.

- Jag rekommenderar att man kontaktar flera olika försäkringsbolag och hör om de erbjuder en studieförsäkring till det land som du ska studera i. Kontrollera även vad försäkringen omfattar. Du kan till exempel höra med det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. Det finns även bolag som erbjuder separata reseförsäkringar, avslutar Gabriella Hallberg


Här kan du jämföra olika försäkringar för studier utomlands

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå