2018-09-07

Förbudet mot binära optioner förlängs

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har beslutat att förlänga förbudet mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till konsumenter, eller det de kallar "icke-professionella investerare".

Det nuvarande förbudet mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till konsumenter löper ut den 2 oktober. Men i och med att Esma nu förlänger förbudet kommer det att fortsätta gälla i tre månader till. Det innebär att det nya utgångsdatumet är den 2 januari.

ESMA skriver att de noggrant övervägt behovet av ett fortsatt förbud och att de anser att det fortfarande finns ett stort behov av konsumentskyddande regler.

ESMA meddelar dock att de häver förbudet för en viss typ av binära optioner, som innehåller en förbestämd utbetalning som inte understiger den initiala kostnaden. I dem är konsumentens placering inte riskutsatt och då anser ESMA att det inte behövs något förbud.

- Antalet klagomål om binära optioner till oss på Konsumenternas Bank- och finansbyrå har gått ned något sedan förbudet trädde i kraft, så det kan ha haft effekt, säger Fredrik Nordquist, biträdande chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Samtidigt har de inte helt upphört så det finns ett fortsatt behov att se över problemet, avslutar Fredrik Nordquist.

Läs mer om Binära optioner .

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå