2014-10-07

”För kunderna är bank inte en lågintressebransch”

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har även i år mätt kundnöjdheten och kundlojaliteten inom banksektorn. Undersökningen visar att ungefär två tredjedelar av privatkunderna har kommenterat något om sin bank till andra. Det betyder att kunder pratar mer om sina banker med andra, och med fler, än vad de exempelvis gör om sina mobiloperatörer, sakförsäkringsbolag och pensionsbolag.

Svenskt Kvalitetsindex undersökning visar att allmänheten generellt har lågt förtroende för bankbranschen men högt förtroende för den egna banken. Förtroendet för branschen har dock stärkts, särskilt bland kunder som är yngre än 30 år. De har ett högt förtroende för bankbranschen.

Undersökningen visar också att andelen kunder som planerar att byta huvudbank inom ett år har stigit, samtidigt som färre kunder faktiskt byter bank. Trenden är i stället att kunderna skaffar sig fler banker.

Funderar du på att byta bank? Läs vår checklista.

Läs SKIs undersökning här

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå