2014-08-29

Flytträtt införs för kommun- och landstingsanställdas pensioner

Är du kommun- eller landstingsanställd och tillhör tjänstepensionsavtalet KAP-KL har du möjlighet att flytta ditt pensionskapital från och med den 1 september. Då införs obligatorisk flytträtt.

Den 1 januari 2012 tillkom det nya valbara bolag inom tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Då var det upp till varje bolag att avgöra om de ville erbjuda flytträtt eller inte. Vissa bolag har inte haft flytträtt fram till nu, men från den 1 september 2014 är flytträtten obligatorisk.

Det blir också obligatoriskt för de valbara bolagen att tillämpa de lägre avgifterna på redan tidigare sparat pensionskapital.

- Det blir enklare för konsumenterna att det nu blir samma förutsättningar inom tjänstepensionsavtalet KAP-KL när det gäller flytträtt och avgiftsuttag. Jag tycker att det har spretat lite tidigare när vissa bolag medgav flytträtt och andra inte. Även de lägre avgiftsuttagen är till gagn för konsumenterna, säger Marcus Lindenius, ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

På vår webbplats kan du jämföra de valbara bolagen inom KAP-KL och bland annat jämföra deras flyttavgifter. Du kan också beräkna vad du betalar i avgifter och vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd.

Jämför bolagen

Beräkna avgifter

Beräkna kostnad för efterlevandeskydd

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå