2018-05-07

Fler och fler inser att det är viktigt att ha en barnförsäkring

Antalet barnförsäkringar i Sverige har ökat med drygt 60 procent de senaste 10 åren. En barnförsäkring är en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vanligtvis gäller försäkringen upp till dess att barnet fyllt 25 år.

Barnförsäkringar kan tecknas både som individuell försäkring och som gruppförsäkring. Antalet barnförsäkringar har under de senaste tio åren ökat från 2,3 till 3,7 miljoner, vilket motsvarar en ökning med drygt 60 procent.

- Barnförsäkringar kan bland annat ge ersättning vid en funktionsnedsättning eller allvarlig diagnos, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vår oberoende jämförelse av barnförsäkringar är en bra utgångspunkt om du vill ha hjälp att välja en försäkring för ditt barn. Där ser du vad som är viktigast att tänka på.

Jämför barnförsäkringar här:

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå