2016-10-27

Fler försäkringar och nya poäng i vår barnförsäkringsjämförelse

Jämförelsen av barnförsäkringar är en av de mest besökta sidorna på vår webbplats. På senare tid har det hänt mycket på marknaden för barnförsäkringar och det har medfört att vi omarbetat innehållet och poängen i vår jämförelse. Vi jämför till exempel fler barnförsäkringar än tidigare. Nu ingår även gruppförsäkringar från Bliwa, EuroAccident, Länsförsäkringar och Vardia samt Tre kronors barnförsäkring.

- Många föräldrar står inför att välja försäkring till sitt barn och har fått ett erbjudande om en gruppbarnförsäkring till exempel via sitt arbete. Föräldrarna funderar på fördelar och nackdelar med att välja en gruppförsäkring, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En annan förändring i vår jämförelse är hur vi visar begränsningar i försäkringsskyddet för vissa sjukdomar, som Downs syndrom och autism. För att underlätta för konsumenterna har vi valt att redovisa vilka viktiga ersättningar som är möjliga att få. Vi har gjord denna förändring för att lättare kunna svara på exempelvis hur ADHD ersätts från barnförsäkringen.

Poängjämförelsen utgår från den fördjupade jämförelsen

I poängjämförelsen, som har sin grund i vår fördjupade barnförsäkringsjämförelse, är den största förändringen att vi viktar de sex delar vi poängsätter. Medicinsk och ekonomisk invaliditet utgör 50 % av totalpoängen. Vi anser att de delarna är de viktigaste eftersom invaliditetsersättningarna kan ge stora engångsbelopp till barnet vid en svår sjukdom eller allvarlig skada.

- De flesta gruppförsäkringarna har lägre poäng än de individuella försäkringarna. Alla gruppförsäkringar ger dock ett bra grundskydd och har i många fall ett fördelaktigt pris speciellt om du har flera barn säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

I jämförelsen visas även priser på försäkringar för nyfödda barn. Prisspannet avser det lägsta respektive högsta försäkringsbelopp som bolaget erbjuder.

Jämför barnförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå