2018-08-28

Fler företag i Konsumenternas Bank- och finansbyrås jämförelse av boräntor

Vi har utökat antalet företag i vår jämförelse av boräntor och redovisar nu både annonserade räntor och genomsnittsräntor från 20 olika långivare. Även företag som erbjuder bolån till konsumenter med betalningsanmärkningar finns med.

På senare tid har det kommit in flera nya företag på bolånemarknaden. De har fått stor uppmärksamhet i media eftersom de erbjuder lägre räntor än de stora bankerna. På Konsumenternas Bank- och finansbyrå har vi fått en hel del frågor om de nya "uppstickarna" och om deras räntor och villkor.

För att ge en mer heltäckande bild av bolånemarknaden har vi nu utökat vår jämförelse av boräntor så att den omfattar även de nya företagen. Dessutom redovisar vi räntorna från några mindre långivare som erbjuder bolån till konsumenter som har betalningsanmärkningar eller en negativ kredithistorik.

- Vår ambition är att redovisa boräntorna från alla banker, kreditmarknadsbolag och bostadskreditinstitut på marknaden, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

När det gäller bolån finns det ofta möjlighet att förhandla och att få en lägre ränta och nu kan du enkelt jämföra alla företag som ger bolån till konsumenter idag. I jämförelsen hittar du aktuella, annonserade räntor (listräntor). Och liksom tidigare redovisar vi även genomsnittsräntorna för de senaste tolv månaderna. Genomsnittsräntorna är snittet av de räntor som företagens kunder faktiskt har fått den senaste månaden för respektive bindningstid.

- Genomsnittsräntorna är ett bra hjälpmedel för kunderna när de jämför olika erbjudanden och när de diskuterar med långivaren om vilken ränta de kan få, poängterar Eva Lindström.

- Utöver räntan är det också viktigt att tänka på andra villkor, som löptider, kreditprövning och ränteskillnadsersättning, tillägger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Jämför boräntor här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå