2017-09-08

Finansinspektionen föreslår skärpta amorteringskrav – är du berörd?

Finansinspektionen vill införa skärpta amorteringskrav för hushåll som har vad man kallar hög skuldkvot. Det innebär att du som tar nya lån som blir större än 4,5 gånger din bruttoinkomst ska amortera minst en procent av skulderna utöver det amorteringskrav som gäller för närvarande .

Förslaget om skärpta amorteringskrav har inte gått igenom än men om det gör det kommer det enligt Finansinspektionen att påverka ungefär 20 procent av hushållen där en ensam vuxen tar nya bolån, men betydligt färre om två vuxna är bolånetagare.

- Det skärpta bolånekravet skulle också omfatta betydligt fler hushåll i Stockholm och Göteborg. Drygt 30 procent av dem som tar nya bolån i Stockholm har en skuldkvot på över 4,5 gånger bruttoinkomsten och motsvarande siffra för Göteborg är 19 procent, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Jag har försökt reda ut detaljerna i Finansinspektionens förslag i vår blogg, fortsätter Cecilia Blomqvist. Men man ska komma ihåg att det är ett förslag och att det inte är säkert att det kommer att genomföras. Remisstiden gick ut den 8 september.

Läs Cecilias blogginlägg om förslaget till skärpta amorteringskrav.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå