2018-02-14

Finansinspektionen (FI) tycker att det är olämpligt att konsumenter investerar i virtuella valutor

I förrgår gick Finansinspektionen (FI) ut med en varning och meddelade att virtuella valutor, som till exempel bitcoins, av flera skäl inte är någon lämplig investering för konsumenter – varken på kort eller lång sikt.

Skälen till att FI varnar är att:

  • värdet på virtuella valutor varierar kraftigt.
  • det inte finns några konsumentskyddande regler för sådana investeringar.
  • information som lämnas vid försäljningen kan vara missvisande.
  • det kan vara svårt att sälja de virtuella valutorna man köpt.
  • bristfällig transparens av priser. Både som köpare och säljare kan det vara svårt att veta om man har fått ett rättvisande pris när man handlar med en virtuell valuta.
  • tekniken för handeln är känslig för avbrott.

Flera europeiska tillsynsmyndigheter varnar

Tillsammans med flera europeiska tillsynsmyndigheter vill FI därför nu varna för sådana investeringar.

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska Bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en gemensam varning för de risker som är förknippade med virtuella valutor. Svenska FI har deltagit i arbetet med att ta fram varningen.

Varning även för "tokens"

FI har också tidigare varnat för risker med att delta i en så kallad Initial Coin Offering (ICO). ICO innebär en lansering av en ny så kallad token, eller någon annan form av digital tillgång som är baserad på en virtuell valuta. Namnet till trots behöver virtuella valutor inte klassas som valutor rent juridiskt, vilket kan missleda konsumenter.

Mer information finns på Finansinspektionens webbplats:

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå