2014-07-01

Finansinspektionen får tillsyn över snabblåneföretagen

Från och med den 1 juli 2014 får Finansinspektionen (FI) tillsyn över alla företag som ger eller förmedlar lån till konsumenter, även över de så kallade snabblåneföretagen. Snabblån – eller SMS-lån - är lån med kort löptid och hög ränta.

Alla företag som lämnar eller förmedlar krediter till konsumenter kommer att behöva ansöka om tillstånd hos FI och kommer att stå under FI:s tillsyn. FI har tagit fram regler för företagen med syftet att minska riskerna kopplade till konsumentkrediter.

Reglerna bygger på att företagen ska bedriva en sund verksamhet. En förutsättning för detta är bland annat att företagen gör en tillfredsställande kreditprövning av dem som söker lån. Företagen får bara låna ut pengar till konsumenter som förväntas kunna betala tillbaka lånet inom den avtalade lånetiden.

I och med att företagen blir tillståndspliktiga, blir de också skyldiga att rapportera om verksamheten till FI. FI kommer också att genomföra ägar- och ledningsprövningar och får möjlighet att besluta om sanktioner mot de företag som inte följer regelverken.

- Det är bra att företagen nu också kommer under Finansinspektionens tillsyn. Det är ytterligare ett steg i arbetet med att motverka överskuldsättning hos konsumenter, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Konsumentverket har sedan tidigare tillsyn över att företagen sköter kreditprövningen och har också - sedan den 1 april 2014 - möjlighet att ta ut en sanktionsavgift av de företag som inte sköter sin kreditprövning på rätt sätt.

Läs mer om Kreditprövning

Läs mer om Snabblån

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå