2014-01-14

Finansinspektionen återkallar tillståndet för Exchange Finans

Exchange Finans är ett kreditmarknadsbolag som bedriver verksamhet med bland annat sparkonton, utlåning, valutaväxling och inlösen av postväxlar. Verksamheten ska, enligt Finansinspektionens beslut, avvecklas så snart det går men senast den 1 april 2014.

Bolaget får sitt tillstånd återkallat på grund av allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll. Bristerna är, enligt Finansinspektionen, så allvarliga att det finns uppenbar risk för att Exchange Finans utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolaget har enligt uppgift från Finansinspektionen cirka 3 000 kunder med sparkonton. Kunderna kan ta ut sina pengar från bolaget. Skulle pengarna inte räcka till kommer Finansinspektionen besluta att den statliga insättningsgarantin träder in.

Med anledning av återkallelsebeslutet har vi tagit bort Exchange Finans från våra jämförelser över sparkonton, bankavgifter och valutaväxling.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå