2018-04-18

Finansinspektionen återkallar samtliga tillstånd i kreditmarknadsbolaget Remium Nordic AB

Finansinspektionen beslutade den 18 april 2018 att återkalla samtliga tillstånd för Remium Nordic AB. Beslutet innebär att Remium Nordic måste avveckla all tillståndspliktig verksamhet.

Remium Nordicär ett kreditmarknadsbolag som har bedrivit finansieringsrörelse och handel med värdepapper. Bland annat har de erbjudit sparkonton via Remium Sparbössan. Enligt uppgifter från Finansinspektionen har bolaget cirka 900 sparkontokunder.

Hur påverkar återkallelsen Remium Nordics kunder?

  • Kunder i Remium Nordics värdepappersrörelse kommer att behöva byta leverantör av de tjänster som berörs.
  • För sparkontokunder innebär det att Remium Nordic måste avveckla inlåningsverksamheten och återbetala insatta pengar till sparkunderna.

För att åstadkomma en ordnad avveckling har Finansinspektionen beslutat om en särskild avvecklingsplan som ger Remium Nordic drygt fyra månader på sig att avveckla sin verksamhet.

Gäller insättningsgarantin?

Om Remium Nordic inte skulle kunna återbetala all inlåning till sina sparkontokunder kan Finansinspektionen komma att besluta om att den statliga insättningsgarantin ska träda in. Den statliga insättningsgarantin gäller för belopp upp till maximalt 950 000 kronor per insättare.

Läs mer:

Pressmeddelande och frågor och svar om Remium från Finansinspektionen:

Om insättningsgaranti på vår webbplats:

Jämför sparkonton på vår webbplats:

Pressmeddelande om Remium från Riksgälden:

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå