2016-08-26

Filmer om konsumentbyråerna

Sidorna som beskriver våra verksamheter är nu kompletterade med filmer om oss. Konsumentverket har intervjuat chefer och några medarbetare om konsumentbyråernas vanligaste och viktigaste uppgifter. Filmerna används också av Konsumentverket som utbildningsmaterial för kommunernas konsumentvägledare.

Under några minuters intervju kan du se Bank- och finansbyrån och Konsumenternas Försäkringsbyrå berätta om sina uppdrag, som är att ge konsumenter oberoende vägledning i finansiella frågor. Bank- och finansbyrån utvecklar i sin film till exempel att en typ av ärenden som ökar kraftigt i telefonvägledningen är så kallade obehöriga uttag och att en viktig uppgift är att vägleda konsumenter uppför "klagomålstrappan".

Konsumenternas Försäkringsbyrå berättar i sin tur att deras ärenden handlar om allt från hundförsäkringar till komplicerade barnförsäkrings- och pensionsfrågor.

I filmerna berättar byråerna också om hur verksamheten är organiserad och att Finansinspektionen och Konsumentverket sitter i byråernas styrelser.

Se filmen om Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Se filmen om Konsumenternas Försäkringsbyrå

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå