2016-03-18

Felaktiga förväntningar på gravidförsäkringar?

Det är barnet som är i fokus i gravidförsäkringarna men många gravida har en förväntan på att de själva ska kunna få hög ersättning om de skadas vid förlossningen. Frågan kommer att diskuteras i torsdagens avsnitt av SVT:s Plus där också Konsumenternas Försäkringsbyrå intervjuas.

Gravidförsäkringar kompletterar andra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. De finns som gratisvarianter och sådana man betalar för. I alla gravidförsäkringar är ersättningsbeloppen låga.

I gratisförsäkringarna finns det ett skydd för olycksfallsskador och dödsfall för mamman. I betalvarianterna finns det dessutom möjlighet till en viss ersättning till mamman om hon drabbas av graviditets- och förlossningskomplikationer.

Symbolisk ersättning till mamman

Den ersättning som mamman kan få från försäkringen om hon råkat ut för specifika graviditets- eller förlossningskomplikationer ligger vanligen på mellan 1 000- 3000 kronor.

- Det finns bara möjlighet till ersättning för vissa komplikationer och med tanke på nivån kan ersättningen uppfattas mer som plåster på såren, säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Förlossningsskador är inte olycksfall

En skada som uppkommer genom en medicinsk behandling eller undersökning är inte ett olycksfall i försäkringssammanhang. En förlossning sker under medicinsk behandling och därför blir det inte aktuellt med någon ersättning för olycksfall från gravidförsäkringen.

Viktigt med balanserad marknadsföring

För att förväntningarna på gravidförsäkringarna inte ska bli felaktiga är det viktigt att försäkringsbolagen är tydliga med vad försäkringen omfattar och att marknadsföringen har ett balanserat säljbudskap. Det är också viktigt att den som köper en försäkring skapar sig en uppfattning om vilket skydd försäkringen faktiskt kan ge.

Jämför gravidförsäkringars innehåll här.

Läs mer om behovet av gravidförsäkringar i vår blogg

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå