2016-11-17

Fair Finance Guides jämförelse bidrar till högre hållbarhetskrav hos bankerna

Fair Finance Guide kartlägger årligen vilka krav de sju största bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Den senaste granskningen visar att de största bankerna ställer allt högre krav på sitt hållbarhetsarbete men att skillnaderna mellan bankerna är stora.

Målet för Fair Finance Guide är att få bankerna att styra sina investeringar mot hållbara företag och verksamheter som främjar en hållbar utveckling. Årets granskning visar att de sju största bankerna i Sverige ställer sig bakom 47 procent av kraven i de internationella normer och konventioner som Fair Finance Guides internationella granskningsmetod bygger på. Det kan jämföras med 33 procent förra året.

Fair Finance Guide är en organisation men också en webbtjänst där kunderna själva kan jämföra bankernas arbete med hållbarhet och socialt ansvar. Det går att skicka meddelanden till bankerna via webbtjänsten.

- Även om vi inte får så många frågor om det här i rådgivningen, vet vi att många konsumenter är intresserade av hållbarhetsfrågor, säger Kicki Westerståhl chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är intressant om tjänsten bidrar till en förändring hos bankerna.

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar och betygssätter bankernas ansvarsarbete. I Sverige är Fair Finance Guide ett samarbete mellan Sveriges Konsumenter, Amnesty, Diakonia, Fair Trade Center och Naturskyddsföreningen.

Läs pressmeddelandet om årets granskning här.

Gå till fairfinanceguide.se

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå