2015-01-28

Fair Finance Guide - webbtjänst som jämför bankerna ur ett hållbarhetsperspektiv

Fler än vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå gör jämförelser för att konsumenter lättare ska kunna göra medvetna val. En helt ny tjänst jämför nu bankernas hållbarhetsarbete. Bakom tjänsten står bl a Sveriges Konsumenter.

Fair Finance Guide kartlägger vilka krav de sju största bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Syftet är att göra det lättare för konsumenter att se hur hållbart bankerna investerar kundernas pengar.

- Det här är inte något vi får frågor om i rådgivningen, trots att vi vet att många konsumenter är intresserade av hållbarhetsfrågor. Men att det nu kommer ett verktyg som kan hjälpa konsumenterna att jämföra och själva påverka sin bank är positivt, säger Kicki Westerståhl chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

I jämförelsen visas skillnader mellan hur de svenska bankerna uppfyller de viktigaste principerna för hållbarhet och socialt ansvar i sina riktlinjer för placeringar, bland annat när det gäller klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar energi.

Målet är att bankerna ska styra sina investeringar mot hållbara företag och verksamheter som främjar en hållbar utveckling. Den konsument som vill påverka sin bank kan välja att skicka ett meddelande via webbtjänsten.

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar och betygssätter bankernas ansvarsarbete. I Sverige är Fair Finance Guide ett samarbete mellan Sveriges Konsumenter, Amnesty, Diakonia, Fair Trade Center och Naturskyddsföreningen.

www.fairfinanceguide.se

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå