2014-02-25

Europeisk myndighet varnar för komplexa investeringsprodukter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, är ett organ som har till uppgift att skydda europeiska investerares intressen, bland annat genom övervakning och reglering av finansmarknaden. Nu varnar myndigheten investerare som inte är ”professionella” för att många finansiella produkter är för svåra att förstå.

Vissa finansiella produkter har utformats för att ge vanliga konsumenter tillgång till aktier, obligationer, råvaror och investeringsstrategier som förut bara var tillgängliga för professionella investerare. Exempel på sådana produkter är värdepapper med säkerhet i tillgångar, vissa sorters obligationer som konvertibler eller efterställda värdepapper, certifikat, CFD-kontrakt, kreditlänkade obligationer, strukturerade produkter och garantier.

För många konsumenter är varken riskerna, kostnaderna och den förväntade vinsten i sådana produkter uppenbara eller enkla att förstå. Trots det, menar Esma, marknadsförs de här komplexa produkterna intensivt och i reklamen använder man lockande slogans som "absolut vinst", "garanterad" och "säkrad tillväxt" vilket många gånger kan vara missvisande.

Samtal från konsumenter med bristande kunskaper

- Vi har haft många samtal från konsumenter som köpt komplicerade och riskfyllda produkter. Vår erfarenhet är att konsumenterna har bristande kunskaper och att det också förekommer tvivelaktig rådgivning, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Rådgivarna är ofta mycket förtroendeingivande och lämnar en stor mängd information, men resultatet blir ändå att många konsumenter gör sina placeringar utan att varken förstå produkten eller hur riskfylld den är, fortsätter hon. Vi ser dock till att återföra de problem som vi uppmärksammar i vägledningen till ansvariga myndigheter, företagen och branschorganisationerna.

Alternativ för dig?

Myndigheten Esmas huvudbudskap är:

Avstå från att investera om du inte förstår de viktigaste egenskaperna hos den produkt du blir erbjuden, eller de risker den innebär. Överväg i stället att söka professionell rådgivning om vilka investeringar som är lämpliga för dig.Var medveten om att produktnamnet inte alltid säger något om produktens egenskaper. Se upp med löften som "hög", "garanterad", "säkrad" eller "absolut" vinst.Var försiktig om du behöver få tillgång till dina pengar innan produkten kommer att betalas ut. Se till att du förstår hur stor den totala kostnaden är innan du investerar. Kostnaden för investeringen påverkar den vinst du kan tänkas få. Det kan också finnas liknande, mindre komplexa produkter – med lägre kostnader.

Ska du träffa en rådgivare för att få råd om hur du ska placera dina pengar, kan det vara bra att känna till de skyddsregler som finns. De kan du läsa om på sidan Checklista - rådgivning.

Läs mer om Esmas varning här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå