2014-09-25

Ett besök på tjänstepensionens dag kan löna sig

Tjänstepensionen kommer att utgöra en stor del av din slutpension. Se därför till att din arbetsgivare gör avsättningar till en tjänstepension. Det är också bra om du själv håller koll på hur bra försäkringsbolaget förvaltar dina pengar.

Alla arbetsgivare med kollektivavtal betalar in premier till sina anställda. Hur mycket beror på vad parterna inom avtalsområdet har förhandlat fram. Som anställd får du själv bestämma över hur pengarna (eller delar av dem) ska förvaltas.Har din arbetsgivare inget kollektivavtal är det bra om du tar reda på hur inbetalningarna till pensionen ser ut för din del.

Kollektivavtal?

Det kan löna sig att sätta dig in i hur du kan påverka tjänstepensionen. Här på vår webbplats hittar du information om hur tjänstepensionerna i de stora kollektivavtalsområdena fungerar och du kan räkna på olika kostnader.

Tjänstepensionens dag

Den 27 september kan du ta hjälp av Försäkringsbranschen. I arrangemanget Tjänstepensionens dag kan du på olika platser runt om i Stockholm få stöd i hur du ska tänka för att maximera dina förutsättningar till en bra pension. Inför Tjänstepensionens dag har olika företrädare för branschen och andra aktörer bloggat om tjänstepensioner. Läs mer här. Vill du besöka Tjänstepensionens dag ska du hålla utkik efter logotypen för Tjänstepensionens dag i Gallerian, Ringen och Västermalmsgallerian.

Så skaffar du dig koll på tjänstepensionen på egen hand

Gör din pensionsprognos

minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension.

Välj försäkringsbolag och förvaltningsform

Inom varje kollektivavtalsområde finns det ett antal försäkringsbolag som du själv kan välja att placera din pensionspremie i. Du kan också välja om du vill ha s k traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Om du inte gör något val finns det alltid ett bolag – ett ickevalsalternativ – där dina pensionspremier hamnar.

Från sidan Om pension här på webbplatsen kan du klicka dig vidare till ditt avtalsområde och jämföra valbara bolag.

Jämför avgifter

Försäkringsbolagen tar ut olika typer av avgifter i din pensionsförsäkring. Hur stora avgifterna är får betydelse för hur bra ditt pensionskapital utvecklas, eftersom du sparar under lång tid. Var speciellt observant på den procentuella avgift som tas ut på pensionskapitalet och vilken förvaltningsavgift som tas ut i fonden när du valt fondförvaltning. Räkna på bolagens avgifter här.

Har du behov av efterlevandeskydd

Du kan kombinera din tjänstepension med ett s k efterlevandeskydd. Väljer du att göra det får du själv lägre pension. Den vanligaste typen av efterlevandeskydd är ett återbetalningsskydd och innebär att det kapital som du hunnit spara ihop betalas ut till förmånstagarna när du avlider. En annan typ av efterlevandeskydd är familjeskyddet. Premien till familjeskyddet dras av från din tjänstepensionspremie, vilket gör att din egen ålderpension bli lägre. Räkna på vad efterlevandeskyddet kostar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå