2017-07-21

ESMA oroliga över handel med CFD:er och binära optioner

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utfärdat ett uttalande om uppdatering av sitt arbete angående försäljning av så kallade CFD (Contracts For Difference), binära optioner och andra spekulativa produkter till konsumenter. I uttalandet redogör ESMA att man varit bekymrad över det faktum att spekulativa finansiella produkter som CFD och binära optioner tillhandahållits för konsumenter och att man har ett pågående övervakningsarbete på området.

 

CFD är en typ av derivatinstrument som låter investeraren spekulera i prisförändringar i underliggande tillgångar. Dessa underliggande tillgångar kan vara av olika slag men utgörs vanligtvis av aktier, aktieindex, råvaror eller valutor. Binära optioner är en finansiell option där avkastningen antingen blir ett fast belopp eller ingenting alls. Utmaningen är att förutse om en aktiekurs, ett index eller en annan tillgång kommer att sluta över eller under en viss kursnivå på en förutbestämd dag eller tidpunkt i framtiden. Både CFD och binära optioner innebär mycket hög risk för konsumenten.

ESMA tidigare publicerat ett antal Frågor och Svar (Q&A:s) om CFD och binära optioner samt inrättat en CFD-arbetsgrupp. Myndigheten är dock oroad över att de nuvarande åtgärderna inte räcker till för att säkerställa konsumentskyddet och man diskuterar nu andra interventionsåtgärder enligt den så kallade MiFIR förordningen. De åtgärder som diskuteras är bland annat hävstångsgränser, garanterade gränser för kundförluster och / eller begränsningar för marknadsföring och distribution.

Enligt MiFIR förordningen måste eventuella interventionsåtgärder först godkännas av ESMA:s styrelse och får först gälla från och med den 3 januari 2018.

Uttalandet i original återfinns här: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-statement-preparatory-work-in-relation-cfds-binary-options-and

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå