2018-04-02

Esma förbjuder försäljning av binära optioner

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma förbjuder snart försäljning av binära optioner till konsumenter, eller det de kallar "icke-professionella investerare". Så kallade CFD:er beläggs också med omfattande restriktioner.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har beslutat om åtgärder mot dels kontrakt som avser prisskillnader(CFD-kontrakt) dels binära optioner till icke-professionella investerare i EU.

De beslutade åtgärderna är:

  • Binära optioner – förbud mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till icke-professionella investerare.
  • Kontrakt som avser prisskillnader (CFD) – begränsning av marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt till icke-professionella investerare.
    Detaljer om begränsningarna kan du läsa i Esmas nyhetsbrev (se nedan).

- Skälet till att Esma nu beslutat om åtgärder är bland annat att det finns stora brister i konsumentskyddet, säger Fredrik Nordquist, biträdande chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Inte minst beror det på produkternas komplexitet och bristande transparens.

Esma kan bara införa tillfälliga åtgärder tre månader i taget. Men innan de tre månaderna löpt ut kommer Esma att överväga om interventionsåtgärderna behöver förlängas med ytterligare tre månader.

Vad händer nu?

Esma kommer att anta dessa åtgärder på EU:s officiella språk under de närmaste veckorna och kommer därefter att lägga ut ett officiellt meddelande på sin webbplats.

Läs mer om binära optioner.

Läs mer i Esmas nyhetsbrev här:
(Obs! Du kan översätta texten till önskat språk längst ned på sidan).

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå