2014-05-02

Enklare att välja hem- och bilförsäkring

Vi jämför och sätter poäng på hem- och bilförsäkringar så att du kan få en tydlig bild av hur de skiljer sig åt. Vi har nu arbetat om de jämförelser som sedan tidigare finns på webbplatsen.

Det nya är att alla delar i försäkringarna som vi sätter poäng på redovisas i siffror. Varje bolag får dessutom en totalpoäng. Vi uppnår på så sätt en större tydlighet och bättre jämförbarhet mellan bolagen.

Som förut framgår det i jämförelsen också hur nöjda bolagens kunder är, enligt Svenskt kvalitetsindex mätningar.

- Vissa hemförsäkringar innehåller mer än andra, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men det är värt att komma ihåg att alla hemförsäkringar ger ett grundläggande skydd. Ingen saknar stöld-, rese- eller ansvarsskydd.

Bilförsäkringarna är inte heller lika, även om skillnaderna är något mindre än i hemförsäkringar.

Vi jämför försäkringar där du inte gör något tillägg

- Vi jämför hem- och bilförsäkringar utan några tilläggsförsäkringar. Bostadsrättsförsäkringar eller villadelen i villahemförsäkringar sätter vi inte poäng på. Vi tar inte heller med tillägg som du kan välja till själv. Däremot får de hemförsäkringar där tillägg som t ex Allrisk redan ingår i bolagets standardprodukt dock poäng för det, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Likaså får något bolag där tillägget hyrbil ingår i bolagets standardprodukt poäng för det.

- Vi jobbar vidare på att i kommande versioner av jämförelserna få flera bolag att redovisa priser. I dagsläget kan du få pris på några bolags bilförsäkringar och när det gäller hemförsäkringar kan du ändå på ett och samma ställe enkelt jämföra försäkringarna och se hur nöjda kunderna är, och då har du kommit en god bit på väg, avslutar Gustav Jonsson.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå