2017-07-12

En husbilsförsäkring skiljer sig från en vanlig bilförsäkring

Det är en stor investering att köpa husbil och det finns mycket du behöver tänka på. Inte minst behöver du redan från första dagen ha ett bra försäkringsskydd. En husbilsförsäkring är lik en vanlig bilförsäkring men på vissa punkter skiljer de sig åt.

Husbilar ökar stadigt i popularitet och det finns nu cirka 90 000 husbilar i Sverige.

- Vi har lyft fram några viktiga saker som är bra att känna till om husbilsförsäkringar, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skyddet kan skilja sig åt en hel del beroende på i vilket försäkringsbolag du tecknar din husbilsförsäkring så det kan löna sig att jämföra ett par, tre olika.

Skydd för saker du har med dig på resan

Det ingår ofta ett skydd för den personliga egendom som du tar med dig på semestern. Hur stort värde det omfattar varierar mellan 20 000 – 80 000 kronor. Medförd egendom omfattas också av det så kallade bortaskyddet i din hemförsäkring.

Husbilen går sönder eller blir stulen på semestern

Det är vanligt att det ingår ett skydd för semesteravbrott i en husbilsförsäkring. Om olyckan skulle vara framme så kan du få kontant ersättning för de dagar som bilen inte kan användas (förutsatt att skadan bedöms som ersättningsbar genom försäkringen). Ersättningen ligger som regel på 300 - 500 kronor per dag och är begränsad till högst 21 dagar. Hos några försäkringsbolag kan du välja att i stället hyra en annan husbil och fortsätta resan.

Skydd för tillbehör och inredning

Försäkringen brukar också omfatta skador på utrustning och tillbehör som är normala för husbilar. Det gäller till exempel förtält men också navigationsutrustning om den är fast monterad. Även skador eller fel på en klimatanläggning och hushållsmaskiner omfattas för det mesta.

Läckage

Vagnskadeförsäkringen är i de flesta fall mer omfattande för husbilar än bilar eftersom den även gäller för vissa typer av läckage från tank- eller ledningssystemet i boutrymmet. Däremot undantas skador som beror på att ledningar har frusit sönder.

Om du skadar dig

Om du råkar ut för en personskador medan du färdas med husbilen kan du få skadan ersatt genom trafikförsäkringen - och en sådan måste alla bilar ha. Trafikförsäkringen gäller däremot inte om du till exempel skulle snubbla på sladden när du står och fönar håret på campingplatsen. För sådana lägen behöver du ha en olycksfallsförsäkring för att få ersättning för din personskada.

Uthyrning

För att finansiera köpet är det många som funderar på att hyra ut husbilen när de inte använder den själva. Det finns mycket att tänka på i samband med en uthyrning. Generellt gäller inte din vanliga husbilsförsäkring om husbilen hyrs ut eller lånas ut mot betalning och du riskerar att få en minskad ersättning eller ingen alls om något händer. Om du tänker hyra ut husbilen är det bäst att du kontaktar ditt försäkringsbolag och, om det krävs, tecknar en särskild försäkring.

Stöld eller inbrott

Stöldförsäkringen gäller inte om du frivilligt har lämnat ifrån dig bil och nycklar till någon som inte lämnar tillbaka den. Om du ska sälja är det viktigt att du kontrollerar bilförmedlare och personer som ska provköra bilen. Be alltid att få se legitimation och skriv upp telefonnummer, adress och andra uppgifter. Lämna inte heller ifrån dig registreringsbeviset innan ni är klara med betalning.

Skadeståndskrav

Om du krävs på skadestånd av någon i din egenskap av ägare av husbilen så finns för det mesta ett extra skydd för det i husbilsförsäkringen. Du bör också kunna använda ansvarsskyddet i din hemförsäkring, om kravet inte omfattas av trafikförsäkringen.

Om du hamnar i en tvist

Rättsskydd ingår om du har minst halvförsäkring på husbilen. Det omfattar ombudskostnader och gäller för tvister som har samband med husbilen. Det kan till exempel handla om tvister som rör skador, köp och försäljning eller reparation av husbilen. Även vissa trafikbrottmål ingår.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå