2018-05-04

En enkel hemförsäkring ersätter inte trädgårdsmöblerna

Hem- och villaförsäkringar täcker inte automatiskt stöld av trädgårdsmöbler, grill och andra saker som du har i din trädgård. De behöver tilläggsförsäkras för att du ska ha en chans att få ersättning.

Om du blir bestulen på dina trädgårdsmöbler, krukorna eller grillen som står ute, får du ingen ersättning från en vanlig hem- eller villaförsäkring. Villaförsäkringar omfattar aldrig lös egendom och hemförsäkringens basskydd kräver att sakerna antingen ska vara inlåsta eller under uppsikt. För att du ska ha en chans att få ersättning för sakerna som står ute krävs att du har en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring; ett tillägg som ofta heter Allrisk.

- Flera hemförsäkringar säljs i och för sig så att en tilläggsförsäkring ingår redan från början, berättar Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Sådana försäkringar heter ofta bolagets namn följt av Stor, Large, Plus eller liknande.

- Om du inte har en sådan hemförsäkring kan du skaffa ett tillägg så att du får ett allriskskydd upp till ett visst belopp, fortsätter Peter Stark. Tillägget brukar kallas Allrisk, Otur eller Drulle. Tilläggsförsäkringen gäller då alla dina saker och ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda händelser. Maxbeloppen för ersättning varierar mellan 35 000 och 100 000 kr.

- Men inte ens tillägget Allrisk räcker helt säkert för sakerna i trädgården. Det beror på att det ställs krav på att stölden ska vara oförutsebar och det kanske den inte alltid anses vara, säger Peter Stark

Läs mer om hemförsäkringarnas grundskydd och tillägg här.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå