2017-10-17

Eget bankkonto nödvändigt för integration

Är okunskap om gällande regler orsaken till att nyanlända upplever problem med att få öppna konton? Suneta Ogbay, medarbetare på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, skriver i ett blogginlägg om hur viktigt det är med ett eget konto för att integrera människor i det svenska samhället. Och uppmanar banker och andra företag att se de nyanlända som en affärsmöjlighet.

Nyanlända som ännu inte fått svenska ID-handlingar upplever problem med att få öppna ett eget bankkonto, trots att lagen innebär stor flexibilitet vad gäller identifiering. Problemen kan ibland också ligga hos de nyanlända själva, att de inte i tillräcklig utsträckning ser vikten av att ha ett konto, om de kommer från kulturer där inte banksystemen är lika betrodda eller använda för vardagliga transaktioner.

Läs mer om Suneta Ogbays erfarenheter och åsikter i Bank- och försäkringsbloggen.

Läs mer om rätt till konto,

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå