2018-03-13

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av snötryck

Med anledning av att Konsumenternas Försäkringsbyrå den senaste tiden fått många frågor om skador på grund av snön, vill vi påminna om följande text.

I början av februari skrev vi Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av snötryck.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå