2018-04-26

Du kan få ersättning från försäkringen om du drabbas av översvämning

Om ditt hus eller lösöre skadas i samband till exempel höga flöden efter snösmältningen så kan du få ersättning från din villahemförsäkring.

För att du ska kunna få ersättning för översvämning måste vattnet stiga upp ur ett avlopp eller rinna in från markytan genom någon ventil, dörröppning eller fönster.

- Om det blir översvämning på din tomt och vattnet tränger igenom husets dränering och grund så ersätts däremot inte skadorna, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vattnet måste komma upp genom ett avlopp eller liknande.

Du kan få ersättning för skador på byggnader och på lösöre. Däremot ersätts inte skador på tomtmarken vid översvämning.

Vid skador som beror på översvämning är självrisken ofta hög. Det är vanligt med
10 % av kostnaden eller minst 10 000 kr i självrisk.

- Med andra ord kan du själv få bära en stor del av kostnaden om sjön eller vattendraget nära dig svämmar över, konstaterar Peter Stark.

Läs också om Vattenskador och om Naturskador.

År 2016 skrev vi ett blogginlägg om kommunernas ansvar i Bank- och försäkringsbloggen , som fortfarande är aktuellt. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå