2018-01-18

Du är väl en av Försäkringsbyråns 10 000 följare på Facebook?

Konsumenternas Försäkringsbyrå har funnits på Facebook sedan april 2015. Syftet med vår Facebook-sida är att berätta för så många konsumenter som möjligt att de kan få oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring och pension hos oss. Vi har nu smått magiska siffran 10 000 följare men vi vill så klart få fler!

Redan 2015 hade nittio procent av alla svenskar mellan 25 och 44 år Facebook och Facebook rankades som den tredje största "sökmotorn" efter Google och Youtube. Eftersom ett av Konsumenternas Försäkringsbyrås mål är att "bli den naturliga kontaktpunkten för alla som behöver vägledning om försäkring och pensioner" var det självklart att vi också skulle finnas där.

- Vi försöker att skapa verklig konsumentnytta varje vecka, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi delar med oss av färsk information inom våra områden och försöker engagera fler i våra frågor genom att lyssna på konsumenterna och få fler att gilla och dela.

Flest konsumenter väljer fortfarande att ringa till oss eller att besöka vår webbplats konsumenternas.se.

- Men Facebook (liksom vår blogg, LinkedIn-sida och Twitter-konto) är ett mycket viktigt komplement, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors. Där kan vi nå konsumenter på ett informellt sätt och se till att ännu fler får kännedom om Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhet och vår webbplats konsumenternas.se.

Följ oss på Facebook

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå