2017-08-01

Den nya Penningtvättslagen träder i kraft den 1 augusti

Den nya Penningtvättslagen och Finansinspektionens nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft den 1 augusti. Lagen kommer nu att omfatta fler verksamheter och det blir tydligare att bedömningar och rutiner måste grundas på ett så kallat riskbaserat förhållningssätt.

Ett riskbaserat förhållningsätt innebär att till exempel banker måste grunda sina rutiner på den risk deras system har att bli missbrukade för penningtvätt och finansiering av terrorism. För att uppfylla lagens krav ska de helt enkelt satsa mest där risken är störst. 

Förhoppningsvis kommer den nya lagen innebära att bankernas frågor och åtgärder fokuseras mer på områden där det är högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism så att färre konsumenter utesluts från viktiga banktjänster. 

- Vi har i flera år tagit emot en ökande mängd klagomål från konsumenter som anser att bankerna ställt många, irrelevanta och integritetskränkande frågor till dem, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank och finansbyrå. Förhoppningsvis kan bankerna hädanefter anpassa sina åtgärder bättre eftersom det nu blir tydligare att allt ska grundas på ett riskbaserat förhållningssätt.

-  Mellan år 2010 och 2015 såg vi en sexfaldig ökning av klagomål från konsumenter som blev nekade att öppna bankkonton. Motiveringarna var ofta att de inte kunde identifiera sig enligt Penningtvättslagens krav, tillägger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Men reglerna för hur man kan identifiera sig är faktiskt mycket inkluderande och banken har stor flexibilitet i hur de väljer att kontrollera kundens identitet. Det blir ännu tydligare nu och förhoppningsvis kan den nya lagen främja den finansiella integrationen.

Läs mer Om penningtvätt här. 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå