2017-12-11

Den 3 januari 2018 är en viktig tidpunkt för dig som handlar med värdepapper

Du kanske redan har fått ett brev eller fått besked på något annat sätt från din bank eller värdepappersbolag om att de behöver få in en uppgift från dig om ditt medborgarskap. Om du vill fortsätta att göra affärer, är det viktigt att du hör av dig till banken med de uppgifterna före den 3 januari 2018.

Banker och värdepappersbolag har i dagarna hört av sig till många av sina kunder. Bakgrunden är nya värdepappersregler som träder i kraft vid årsskiftet.

Banker och värdepappersbolag är då skyldiga att ha en identifieringskod för varje kund som, för privatpersoner, består av personens namn, personnummer och medborgarskap. Har man dubbelt medborgarskap finns särskilda regler.

- Det är viktigt att du hör av dig till banken med uppgifterna som de begär om medborgarskap, eftersom du annars inte kommer att kunna utföra några värdepappersaffärer från den 3 januari 2018, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå