2016-10-05

Dags att ta upp båten - hur gäller försäkringen

Vad ersätter försäkringsbolagen om din båt blir skadad när du tar upp den för vintern eller skadas när den väl ligger på land?

Försäkringsbolagen ersätter vanligtvis skador som uppstår på en båt genom någon så kallad "plötslig och oförutsedd och utifrån kommande händelse". Det gäller inte bara medan båten ligger i sjön utan också

  • vid torrsättning, sjösättning, av- och påriggning, lyft med kran eller liknande
  • vid förflyttning och transport
  • när båten står på land.

Det finns däremot en hel del aktsamhetskrav och undantag i försäkringarna och följer du inte dem kan du få lägre ersättning eller ingen alls. Till exempel finns det alltid aktsamhetskrav för att minska stöldrisken om du låter motorn och drevet sitta på över vintern. De kan handla om att du ska använda en viss typ av lås. Det kan även dras dubbel självrisk om du får motorn stulen under vinterhalvåret. Kontrollera just dina försäkringsvillkor.

Om din båt välter på grund av bristande uppallning och orsakar skador på till exempel en annan båt så kan du bli skadeståndsskyldig. Skadeståndet kan betalas ut från din båtförsäkrings ansvarsmoment.

Jämför båtförsäkringar här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå