2017-05-09

Dags att lägga i båten - hur gäller försäkringen

Vad ersätter försäkringsbolaget om din båt blir skadad när du sjösätter den eller medan den ligger i vattnet?

Försäkringsbolagen ersätter vanligtvis skador som uppstår på din båt genom en så kallad "plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse". Det gäller inte bara medan båten ligger i sjön utan också

  • vid sjösättning,
  • när den lyfts med kran eller liknande
  • under av- och påriggning
  • vid förflyttning och transport.

- Många konsumenter vet att de kan ha rätt till ersättning för skador av typen kollision, brand eller kantring eller skador som uppstår vid sjösättning och under påriggning, berättar Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Däremot vet inte alla att också andra skador bedöms som ersättningsbara händelser, som exempelvis att vatten tränger in genom slangar och rör.

- Ännu färre konsumenter är medvetna om att båtförsäkringarna innehåller ett ansvars- och ett rättsskydd, fortsätter Peter Stark. De kan skydda mot svåra ekonomiska förluster vid skadeståndskrav och rättsliga tvister.

Aktsamhetskrav och undantag

Det finns en hel del aktsamhetskrav och undantag i båtförsäkringarna och följer du inte aktsamhetskraven kan du få lägre ersättning eller ingen alls. Till exempel brukar det finnas krav på att du minskar stöldrisken av utombordsmotorn genom att använda en viss typ av lås.

Det varierar mellan båtförsäkringarna om de gäller vid privat uthyrning eller inte. Dessutom om det går att utöka omfattningen till båtfärder utanför Östersjön och Skagerack. Vill du segla i väg till medelhavet eller över Atlanten bör du kontrollera om försäkringen täcker det. Självrisken kan bli högre vid till exempel stöld och uthyrning. Kontrollera just dina försäkringsvillkor.

- Det är vanligt att båtar byter ägare i samband med sjösättningen och den som köper båten vill då teckna en ny båtförsäkring. Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå har en jämförelse över båtförsäkringar som kan vara till hjälp för dig som ska välja, avslutar Peter Stark.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå