2017-01-09

Då hänvisar vi till konsumentvägledare eller budget- och skuldrådgivare

Konsumentvägledare finns i många men inte alla kommuner. De kan hjälpa till med alla typer av frågor som rör köp av varor och tjänster. Budget- och skuldrådgivare ska finnas i alla kommuner. De hjälper enskilda personer att få en överblick över sin ekonomi och ger praktiska råd om hur de ska hantera och prioritera sina skulder. När det är lämpligt hänvisar vi till dem.

För några veckor sedan höll vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå en två dagars utbildning för Konsumentvägledare och Budget- och skuldrådgivare tillsammans med de övriga konsumentbyråerna Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Telekområdgivarna samt med Etiska rådet för betalteletjänster. Den ena dagen träffade vi dem som var nya i jobbet och dagen därpå dem som jobbat i flera år.

- I vårt arbete får vi inte sällan frågor som i och för sig handlar om saker som vi arbetar med men som ändå inte ligger inom ramen för vårt uppdrag, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det kan till exempel röra fakturafrågor eller vad som händer om det är fel på en vara som man köpt i en butik. Om frågan inte handlar om förhållandet mellan konsumenten och banken (eller motsvarande) så är det ofta en fråga för den kommunala konsumentvägledningen och vi hänvisar dit!

- Konsumentvägledarna kan hjälpa till med de flesta frågor som rör köp av varor och tjänster. Man kan till exempel få hjälp med att skriva och tyda avtal och man kan också få information om vilka rättigheter man har som konsument och hur man klagar på rätt sätt med stöd av de lagar som finns på konsumentområdet, till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen, fortsätter Cecilia Blomqvist.

Överskuldsättning eller skuldsanering

Till oss ringer också ofta personer som antingen själva har hamnat i en skuldsituation eller har anhöriga som av olika anledningar gjort det.

- Vi svarar så klart på allmänna frågor om uppsägning av lån eller inkassofrågor men om man behöver hjälp att komma ur en överskuldsättning eller har frågor om skuldsanering så hänvisar vi vidare till Budget-och skuldrådgivaren i den kommun som konsumenten bor i, förklarar Cecilia Blomqvist.

Budget-och skuldrådgivare i alla kommuner

Budget-och skuldrådgivare ska det finnas i alla kommuner. De ska hjälpa enskilda personer att få en överblick över den egna ekonomin och ge praktiska råd om hur de ska hantera och prioritera sina skulder. Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid frivilliga överenskommelser. Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Så hittar du vägledarna

- Du kan hitta kontaktuppgifter till kommunernas budget- och skuldrådgivning och den kommunala konsumentvägledningen på respektive kommuns webbplats eller hos den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Och finns det inte någon konsumentvägledare i din kommun kan du alltid vända dig till Hallå konsument.

Kontaktuppgifter till kommunernas budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning.

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå