2016-04-20

Cykelolycka – undvik skador men anmäl rätt om du drabbats

Alla barn och ungdomar under 15 år är skyldiga att använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Det säger den lag som trädde i kraft den 1 januari 2005. Men även om du är äldre än 15 år och inte omfattas av lagkravet är ditt huvud förstås inte mindre ömtåligt.

Många svåra cykelolyckor sker när cyklister krockar med bilar eller andra fordon. Men de flesta cyklister som skadas gör det när de kör omkull utan att någon annan är inblandad. Orsaken är ofta halka på grund av till exempel is, löst grus eller våta löv.

Det är i många fall huvudet som får ta värsta smällen vid en cykelolycka. Det går fort och du hinner inte ta emot dig. Att använda hjälm är ett enkelt sätt att slippa svåra hjärnskador. Hjälm minskar risken för att du skadas allvarligt med mer än hälften. Så glöm inte hjälmen, den är alltid en god idé även för dig som är över 15 år.

- Ur ett försäkrings- och ersättningsperspektiv är det viktigt vad som har orsakat olyckan, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Om du kört omkull ensam är det troligen fråga om ett olycksfall och du ska anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar som du omfattas av. Det kan vara individuellt tecknade försäkringar eller en gruppförsäkring du har via facket eller din arbetsgivare.

Om skadan har orsakats av bristande underhåll av vägen eller dålig halkbekämpning kan du ha rätt till ersättning från den som ansvarar för underhållet. Det kan vara kommunen eller en privat markägare. Då ska du utöver att anmäla skadan till dina olycksfallsförsäkringar också begära ersättning från markägaren för dina personskador.

Läs mer om olycksfallsförsäkringar.

Läs mer om skadestånd om du skadas.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå