2020-09-07

Coronapandemin - Hur gäller min reseförsäkring i höst?

Gäller min reseförsäkring under coronapandemin? Är jag försäkrad om jag reser utomlands trots att UD avråder från resa? Här finns information för dig som planerar att resa i höst.

Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Den gäller oftast i 45 dagar och räcker i regel om du ska på en vanlig semesterresa. Reseskyddet består av många delar. När du reser i Sverige kan du till exempel få ersättning vid stöld eller vid förseningar. Men det är framförallt när du reser utomlands som du kan behöva en reseförsäkring.

Reseförsäkringen täcker kostnader för vård om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall när du är utomlands. Du kan också få hem­transport med ambulansflyg, vilket annars kan bli mycket dyrt.

-  Res aldrig oförsäkrad. Det är viktigt att se över sitt reseskydd innan man reser i väg, inte minst nu under coronapandemin. Hur din försäkring gäller just nu kan variera beroende på resmål och på vilket försäkringsbolag som du har, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Gäller min reseförsäkring om jag ska resa utomlands nu under coronapandemin?

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller som vanligt så länge inte UD avråder från resa till det land som du tänker besöka. Hos ett fåtal försäkringsbolag gäller reseskyddet i hemförsäkringen även om UD avråder från resor. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.

UD avråder från resor till ett land jag planerar att resa till. Gäller min reseförsäkring?

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller endast hos några få försäkringsbolag när UD avråder från resor. Du bör kontrollera med ditt försäkringsbolag om du har något reseskydd och vad som i så fall ingår. Ett annat alternativ är att teckna en separat reseförsäkring.

Jag har haft covid-19 och planerar att resa utomlands. Gäller reseskyddet i min hemförsäkring då?

Reseskyddet i din försäkring gäller endast vid akuta sjukdomar och olycksfall under resan. Om du har varit sjuk i covid-19 ska du kontakta ditt försäkringsbolag innan du reser utomlands. Du kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning för att få reda på vad din försäkring täcker. Generellt ska man vara helt symptomfri och inte ha uppsökt läkare under tre månader före avresan.

Gäller min reseförsäkring om jag reser inom Sverige under coronapandemin?

För att hemförsäkringens reseskydd ska gälla under resor i Sverige så krävs det att man övernattar ett eller två dygn på annan ort. Stäm av med ditt försäkringsbolag, eftersom villkoren varierar mellan olika försäkringsbolag.

 Här finns fler frågor och svar om hur din försäkring gäller under coronapandemin

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå