2018-11-26

Checklista när du fått ett betalningskrav

Bara för att du har fått en faktura eller annat krav på betalning betyder det inte att kravet är riktigt och att du måste betala det. På konsumenternas.se hittar du en checklista du kan följa om du fått ett krav på betalning. Till att börja med ska du avgöra om du är betalningsskyldig eller inte.

Om du anser att ett krav på betalning är fel kan du till exempel bestrida kravet. Om du anser att det bara till viss del är fel, kan du betala den del du anser är riktig och sedan bestrida resterande del av beloppet.

- Vi har utökat informationen om betalningskrav på vår webbplats, säger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är naturligtvis som regel viktigt att du betalar dina räkningar, och betalar dem i tid, men det finns situationer där du inte ens är betalningsskyldig.

Om du anser att du inte ska betala ett krav finns det vissa saker du ändå bör göra, som till exempel att höra av dig skriftligen till betalningsmottagaren.

Läs mer i vår checklista för betalningskrav.

Läs mer på sidorna Om du inte betalar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå