2018-07-25

Påverkas du av bränderna i Grekland

Det pågår kraftiga bränder i Grekland. I hemförsäkringen reseskydd ingår som regel ett katastrofskydd som ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta dig till en säkrare plats. Ersättningen kan vara begränsad till cirka 10 000 kronor per person.

Som akut krisområde räknas en plats där det bland annat inträffat en naturkatastrof. Det krävs också att Sveriges Utrikesdepartement (UD) till följd av naturkatastrofen avråder från resor till området.

- Om du är i det drabbade området och vill ha ersättning ur din hemförsäkring för dina kostnader för att komma hem tidigare eller förflytta dig till en säkrare plats bör du kontakta ditt försäkringsbolag säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Vid förseningar kan du också ha rätt till ersättning från reseskyddet i din hemförsäkring eller från reseförsäkringen som är kopplat till ditt bankkort som du betalat resan med avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.  

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå