2018-06-25

Ansvar för finansiell rådgivning

Finansiell rådgivning är ett område där konsumenter ibland stöter på problem. Om rådgivningen har varit bristfällig och konsumenten satsat pengar i riskfyllda produkter som inte är lämpliga kan det leda till kännbara ekonomiska förluster. I Bank- och försäkringsbloggen skriver Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, om "Ett långdraget rättsfall om finansiell rådgivning som går mot sitt slut".

På vår webbplats, konsumenternas.se, har vi samlat information om regler för finansiell rådgivning. Bland annat har vi sammanfattat det viktigaste du bör veta och tänka på i en checklista.

- Men det är inte så enkelt för konsumenterna att ta till vara sina rättigheter. De känner inte alltid till att det finns skyddsregler, och ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Finansiell rådgivning som påverkar tillämpningen av vilka regler som gäller för en rådgivare

Reglerna ser dessutom lite olika ut beroende på vilken typ av finansiell rådgivare konsumenten träffar. En konsument som förlorade pengar efter en finansiell placering anmälde förlusten till rådgivarens försäkringsbolag och begärde ersättning. Rådgivaren var försäkringsförmedlare, och hade därför en ansvarsförsäkring i ett försäkringsbolag.

När försäkringsbolaget nekade att ersätta gick konsumenten vidare och stämde bolaget i tingsrätten. Konsumenten fick rätt där, men försäkringsbolaget drev ärendet vidare eftersom de ville få en prövning i högsta instans.

Ärendet prövats i EU-domstolen

Nu har ärendet prövats i EU-domstolen. I avgörandet slår EU-domstolen fast vilka regler som gäller för en rådgivare som är försäkringsförmedlare.

- Det är Högsta domstolen som har ställt frågor till EU-domstolen om tolkningen av regelverket. Nu återstår för Högsta domstolen att slutligt pröva ärendet, med ledning av EU-domstolens förhandsavgörande, fortsätter Eva Lindström.

Du kan läsa mer i Bank- och försäkringsbloggen och här på konsumenternas.se - Om investeringsrådgivning

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå