2018-08-30

Hur gäller försäkringen vid bilbrand?

Den senaste tiden har många bilar skadats i bränder runt om i landet. För att du ska kunna få ersättning för brandskador på din bil måste den vara halv- eller helförsäkrad.

Om du har en halv- eller helförsäkring på din bil ingår det en brandförsäkring. Då kan du ha rätt till ersättning om bilen skadas av brand – även brand som orsakats av åsknedslag eller en explosion. I försäkringsvillkoren brukar det stå att brand räknas som "eld som kommit lös".

Reparation eller kontantersättning

En brandskadad bil repareras eller ersätts kontant.

- Det är försäkringsbolaget som avgör om bilen ska repareras eller inte, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Bolaget har också rätt att bestämma vilken verkstad som i så fall ska reparera bilen, fortsätter Helen Bernerfalk.

Om din bil är så skadad att det inte är lönsamt att reparera den, ersätter försäkringsbolaget bilens värde kontant. Vid kontantersättning är det bilens marknadsvärde som betalas ut.

Självrisk

Du får själv betala för självrisken i bilförsäkringen. Självrisken varierar men det är vanligt med 1 500 kr - 2 000 kr.

Återkrav

Om branden är anlagd och det finns en känd gärningsman som blir åtalad, kan du begära ersättning för dina kostnader för till exempel självrisken i samband med rättegången.

Lösöre

- Om du haft saker, lösöre, förvarade i bilen kan du få ersättning för dem via din hemförsäkring, berättar Helen Bernerfalk. Om du har din bil och ditt hem försäkrade i samma försäkringsbolag behöver du som regel bara betala en självrisk, även om du får ersättning från båda försäkringarna.

Hyrbil

Om det ingår hyrbil i din bilförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för att hyra bil när du inte kan använda din egen bil på grund brandskadan. Du behöver dock själv betala en del av hyrbilskostnaden, normalt 25 procent.

För mer information om vad som gäller kontakta ditt försäkringsbolag.

Läs mer om bilförsäkringar här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå