2014-01-09

Besök oss på mässan Trygga din ekonomi

Mellan den 13 januari och den 13 februari deltar vi i Trygga din ekonomi - en digital mässa bestående av dels kommersiella utställare, dels oberoende vägledare från finans- och försäkringsområdet.

Besök oss i vår monter. Där hittar du t ex jämförelser mellan olika försäkringar, kalkyler för att räkna ut vad det kostar att förtidslösa ett bundet bolån och annat matnyttigt. Du kan skicka frågor till oss och dessutom chatta med oss under vissa tider, med början onsdagen den 22 januari mellan kl 14 och15. (Fler tider för chatt kommer att meddelas under mässperioden.)

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå