2016-03-30

Beslut om amorteringskrav på bolån

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa ett lagkrav på att den som tar nya bolån ska amortera. Kravet börjar gälla den 1 maj 2016.

Amorteringskravet på bolån kommer att gälla för nya lån men inte om du köper en nyproducerad bostad. Amorteringsfriheten får dock gälla i högst fem år.

Ytterligare detaljer om amorteringskravet kommer att framgå av föreskrifter från Finansinspektionen. De kommer att besluta om sina nya föreskrifter den 16 maj och föreskrifterna ska börja gälla den 1 juni 2016.

Föreskrifterna har inte publicerats ännu men enligt det förslag som Finansinspektionen tidigare skickade ut på remiss ska den som tar ett nytt bolån med en belåningsgrad på 50 procent eller högre amortera på sitt lån. En belåningsgrad på 50 procent innebär att lånet motsvarar 50 procent av bostadens värde. Amorteringen ska, enligt förslaget, ske i en viss takt tills belåningsgraden kommer under 50 procent.

- Reglerna för hur och när man ska amortera kommer att få stor betydelse för alla som ska ta nya bolån. Därför är det viktigt att de föreskrifter som Finansinspektionen nu tar fram blir tydliga och förutsägbara, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Det nya kravet införs i lagen om bank- och finansieringsrörelse: långivare ska "tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga med en sund amorteringskultur och motverkar en alltför hög skuldsättning hos hushållen".

Räkna på ditt bolån i Bolånekalkylen

Läs mer om amorteringskraven hos Finansinspektionen – Tidsplan för amorteringskrav

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå