2014-06-10

Beräkna kostnaderna för din tjänstepension i AKAP-KL

Är du anställd inom kommun och landsting och född 1986 eller senare omfattas du från den 1 januari 2014 av tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Nu finns det möjlighet att på vår webbplats göra kostnadsberäkningar även för din tjänstepension i AKAP-KL.

På vår webbplats har vi två funktioner för att göra kostnadsberäkningar i kollektivavtalade tjänstepensioner. Det finns en beräkningsfunktion för hur stora avgifter de valbara bolagen i varje tjänstepensionsavtal tar ut och en funktion för att beräkna kostnaden för efterlevandeskydd.

- Vår tanke är att du med hjälp av beräkningsfunktionerna på ett enkelt och överskådligt sätt ska se de olika kostnaderna i de bolag du har att välja bland, säger Marcus Lindenius ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi har med alla de stora tjänstepensionsavtalen och kompletterar nu även med AKAP-KL.

Beräkna avgifter 

Beräkna kostnaden för efterlevandeskydd 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå