2014-02-17

Bättre skydd för stölder på äldreboenden eller av hemtjänst

Alla hemförsäkringsbolag ersätter stölder där någon tagit sig in i ens bostad utan lov, som till exempel vid ett inbrott. Däremot kan det bli problem när man gett någon tillstånd att komma in, som man anses ha gjort om man till exempel flyttar in i ett äldreboende eller om man överlämnar en nyckel till kommunens hemtjänst.

Om gärningsmannen har fått tillstånd att komma in i bostaden går det i princip aldrig att få någon ersättning från den vanliga hemförsäkringen. Däremot kan en allriskförsäkring - som ibland ingår i och ibland är ett tillägg till - i hemförsäkringen ge ersättning. Det krävs dock att stölden betraktas som en "plötslig och oförutsedd händelse". Inget försäkringsbolag ersätter större värden än mellan 35 000 kr och 100 000 kr.

Några bolag har utökat sitt skydd

Försäkringsbolagen Folksam, If och Länsförsäkringar (alla 23 LF-bolagen) har dock valt att utöka stöldskyddet i sina hemförsäkringar i följande fall:

om man har stöd i sin bostad enligt socialtjänstlagenom man har stöd i sin bostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindradefår hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Då ersätts stölder i bostaden även om gärningsmannen haft nyckel.

Gäller bara vårdgivare

- Det är ju också vanligt att man överlämnar en nyckel till en städhjälp eller hantverkare. Men observera att det här utökade skyddet bara omfattar stölder där gärningsmannen hör till kategorin vårdgivare. Om det visar sig att det var städhjälpen eller hantverkaren som är gärningsman, blir det ingen ersättning ens ur de här hemförsäkringarnas grundskydd. Däremot kan som sagt eventuellt en allriskförsäkring ge ersättning, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Jämför hemförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå