2017-09-19

Bättre jämförelse av hemförsäkringarnas reseskydd

Reseskyddet i hemförsäkringarna har ökat i betydelse på senare år. Svenskarna reser mer och i många hemförsäkringar är skador inom resor numera den största eller näst största skadetypen, mätt i utbetalda ersättningar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har förbättrat genomlysningen av hemförsäkringarnas reseskydd genom att jämföra dubbelt så många moment som tidigare. Till exempel jämför vi nu också ersättningarna för riskfyllda aktiviteter, graviditet på resa och ersättningsresa.

- Vi ser att bolagen har olika omfattningar och undantag i reseskydden och vi visar nu på ett bättre sätt i vår jämförelse hur försäkringarnas reseskydd skiljer sig åt, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Reseskyddet är en mycket viktig del av hemförsäkringen men skydden skiljer sig åt ganska mycket mellan olika försäkringar. Det avspeglar sig också i den uppdaterade poängsättningen av hemförsäkringar, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist på. Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 

Läs mer i våra jämförelser av hemförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå