2016-03-25

Bara drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för insatta pengar hos banker och andra finansföretag

Riksgälden har för tredje året i rad genomfört en undersökning om allmänhetens kunskap om insättningsgarantin, dvs att du kan få tillbaka en del av ditt sparkapital om t ex banken går i konkurs. 51 procent känner till att det finns en insättningsgaranti.

Årets undersökning från Riksgälden visar inte på några stora förändringar jämfört med föregående års resultat. Det går möjligen att utläsa en viss försämring vad gäller kännedomen och kunskapen om insättningsgarantin. Kännedomen var något högre förra året, när 55 procent av de tillfrågade uppgav att de kände till insättningsgarantin.

- Det är få som vet hur stort belopp man som mest kan få tillbaka och hur lång tid det tar innan pengarna betalas ut, säger Fredrik Pettersson jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Av de personer som angav att de kände till insättningsgarantin sade 88 procent att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för att de ska kunna få tillbaka pengarna från insättningsgarantin.

På vår webbplats kan du läsa om hur insättningsgarantin fungerar.

- Passa också gärna på att jämföra inlåningsräntor i vår jämförelse av sparkonton, uppmanar Fredrik Pettersson.

Insättningsgaranti

Jämför sparkonton

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå