2015-03-18

Bankkortens reseskydd är ett komplement

- Många konsumenter är inte medvetna om att det reseskydd som ingår när de betalar sin resa med kort - eller från det konto som kortet är knutet till - bara är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd eller en separat reseförsäkring, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du bara förlitar dig på det reseskydd som finns i en kortförsäkring saknar du i allmänhet det nödvändiga skyddet för akut sjukvård, hemtransport med ambulansflyg, rättskydd och ansvarsskydd under din resa. Det blir en dyr historia om du behöver betala själv! För att få ersättning för det krävs att du har ett reseskydd i din hemförsäkring eller en separat reseförsäkring.

Kortförsäkringar innehåller ett avbeställningsskydd. Men det skyddet ingår också i många större hemförsäkringar. Inget sådant avbeställningsskydd gäller om du bara ångrar dig, du ska till exempel ha blivit sjuk och fått läkarintyg på att du inte kan resa för att använda skyddet.

Avbeställningsskyddet i kortförsäkringarna ersätter bara kostnader upp till ett visst maxbelopp. Hur stort det maxbeloppet är varierar mellan olika banker. Ju dyrare resa du köper, desto viktigare är det att kontrollera att avbeställningsskyddet omfattar hela resans belopp. Handelsbanken täcker till exempel resekostnader för upp till 25 000 kronor per person medan Nordea, SEB och Swedbank bara täcker upp till 15 000 kronor.

Den som beställer en dyr resa alltså se till att ha ett mer heltäckande avbeställningsskydd. Ett sådant ingår ofta hemförsäkringar med utökat reseskydd. Ett annat alternativ kan vara att teckna en separat avbeställningsförsäkring genom resebolaget. För dig som reser några gånger per år brukar det dock vara bättre att betala för ett utökat reseskydd i hemförsäkringen.

Om du tvingas ställa in en dyrare resa där inte kortförsäkringens avbeställningsskydd täcker hela resekostnaden så har du en chans att få ersättning för hela beloppet om du också har ett avbeställningsskydd i din hemförsäkring.

Kontrollera alltid vilka personer som omfattas av skyddet. Oftast handlar det om familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress, samt barnbarn.

Jämför reseskyddet i olika kontokort

Jämför hemförsäkringarnas reseskydd

Jämför separata reseförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå