2017-02-21

Bankfack – vad händer och vad gäller?

Under de senaste åren har Konsumenternas Bank- och finansbyrå fått många frågor och klagomål som är relaterade till bankfack. Konsumenterna har klagat på att vissa bankkontor har slutat erbjuda bankfack, att de höjt avgiften eller de ställer krav på sparande och liknande för att man ska få ett bankfack över huvud taget.

Många konsumenter undrar vad som gäller i fråga om bankfack och vad bankerna får lov att göra. Därför har Konsumenternas Bank- och finansbyrå sammanställt en ny informationssida om bankfack.

- Det finns ingen lag som styr hur bankerna får prissätta bankfack eller i vilken mån de ska erbjuda tjänsten överhuvudtaget, säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Styrs av avtalet

- Kortfattat kan man sammanfatta det som att allt som gäller styrs av bankfacksavtalet, fortsätter Fredrik Nordquist. Det har vi beskrivit mer i detalj på den nya informationssidan.

Vissa står utan nödvändig tjänst

Bakom bankernas beslut att minska tillgången till bankfack - samt höja priset och kraven - står en generellt minskad efterfrågad av tjänsten och dålig lönsamhet.

- Dessvärre innebär det här att många konsumenter som har behov av ett bankfack och inte har möjlighet att ha säkerhetsskåp hemma, eller kan möta bankens kundkrav, står utan en nödvändig tjänst, avslutar Fredrik Nordquist.

Läs mer på sidan om bankfack.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå