2015-02-18

Bankerna ska redovisa faktisk genomsnittsränta för bolån

Finansinspektionen meddelade igår att de beslutat om nya regler för hur bankerna ska redovisa vilka räntor deras bolånekunder faktiskt betalar. I stället för listräntor ska nu faktiska genomsnittsräntor visas, på t ex företagens webbplatser.

Många konsumenter har under årens lopp hört av sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för att förhöra sig om möjligheterna att förhandla om sina bolåneräntor samt vilka räntor som är rimliga att förvänta sig?

- De frågorna har varit, och är fortfarande, mycket svåra att svara objektivt på, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Därför är dagens meddelande från Finansinspektionen mycket intressant ur ett konsumentperspektiv.

De nya reglerna ska gälla från den 1 juni 2015. Genomsnittsräntan ska redovisas för varje bindningstid som kreditgivaren erbjudit sina kunder den senaste månaden. Det ska även redovisas 12 månaders historik och informationen bör publiceras på företagens webbplatser.

Förutom räntan ska kreditgivarna också informera om vad som påverkar räntan för kunden, som t ex inkomst, lånets storlek och kundens sparande. På så sätt ska kunderna få bättre inblick, bättre möjligheter att jämföra erbjudanden och bättre underlag för att kunna fatta medvetna beslut.

De nya reglerna finns att läsa här: Finansinspektionen

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå